Alicja Jankowska

Alicja Jankowska

kulturoznawca, doradca zawodowy, trener biznesu (Leszno)

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego w Instytucie Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP.

Współtwórczyni pierwszego w Wielkopolsce i jednego z pierwszych w Polsce Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie.

Menager z pięcioletnim doświadczeniem w obszarze HR zdobytym w międzynarodowych firmach produkcyjnych.

Autorka poradnika „Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj najlepsze strategie”.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu grupowego indywidualnego doradztwa zawodowego.

Realizuje warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia biznesowe według własnych programów. Pracuje w oparciu o cykl Kolba, bez wykorzystywania rzutnika.

Specjalizuje się w następującej tematyce: szeroko rozumiane efektywne komunikowanie się, budowanie zespołu i zarządzanie nim, efektywne motywowanie, ocenianie funkcjonowania pracownika w środowisku pracy, opracowywanie i wdrażanie w organizacji narzędzi wspierających zarządzanie potencjałem pracowników (rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój, motywowanie, ocenianie).

Projekty szkoleniowe i doradcze realizuje na terenie całego kraju.

Od 2019r. związana ze środowiskiem szkolnym. Uwzględniając negatywny wpływ Lock downu i nauczania zdalnego na funkcjonowanie nauczycieli i uczniów, opracowuje szyte na miarę warsztaty w obszarze budowania relacji oraz radzenie a sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

Zajęcia prowadzi w sposób dynamiczny, maksymalnie angażując uczestników. Stwarza sytuacje do uczenia się poprzez doświadczanie.

Wszystkiego, czego się podejmuje, robi z pasją. Realizację obowiązków zawodowych łączy z potrzebą pomagania. Postrzega to jak swoją powinność wobec Tych, dla których los okazał się mniej życzliwy.