Małgorzata Randzio

Magister psychologii  i dyplomowany trener umiejętności psychologicznych.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku INTRA.

W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychoanalitycznym (Szkoła Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej) oraz w trakcie stażu klinicznego w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Drewnica” w Ząbkach.

Ma ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami. Odbiorcami prowadzonych przez nią szkoleń byli między innymi przedsiębiorcy, menagerowie wyższego szczebla, studenci, młodzież licealna, kobiety planujące reaktywizację zawodową. Tworzy i prowadzi szkolenia z szeroko rozumianego zakresu komunikacji (asertywność, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności negocjacyjne, umiejętności mediacyjne), pogłębiania samoświadomości, radzenia sobie ze stresem i gospodarowania własną energią.

W pracy z grupami przede wszystkim stara się widzieć indywidualne potrzeby, trudności i możliwości każdego uczestnika. Jej celem podczas warsztatu jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju na ćwiczonym polu, dla każdego uczestnika prowadzonego przez nią szkolenia.

Psychologia i psychoanaliza są jej prawdziwą pasją. Poza tym interesuje się architekturą wnętrz i designem.