EGZAMINY ECDL

Akademia Szkoleniowo-Komputerowa jest Certyfikowanym Mobilnym Laboratorium Egzaminacyjnym ECDL, co oznacza, że egzamin może odbyć się w każdym miejscu z dostępem do Internetu. Posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia wszystkich egzaminów, do kursów proponowanych w ofercie. Opłaty za egzaminy wnosi się na konto Polskiego Biura ECDL.

W przypadku chęci zorganizowania egzaminu, umawiany termin musi być zgłoszony przynajmniej na 3 dni przed terminem egzaminu.

W tej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia dyspozycyjności egzaminatora.