NASI PROWADZĄCY

Krystyna Rozdzielska
Mgr inż. Informatyk Krystyna Rozdzielska (Błażewicz) – właścicielka firmy „ASKOMP”
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ukończyła studia na kierunku Inżynieria komputerowa z najwyższą średnią ocen na roku. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Studia magisterskie uzupełniające na kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Od 2006 roku prowadzi liczne kursy i szkolenia branżowe poszerzające wiedzę z zakresu ECDL oraz prowadzenia własnej działalności i zarządzania. Od 2007 roku Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Sekretarz Zarządu Sekcji Egzaminatorów ECDL działającej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Autorka materiałów szkoleniowych do wszystkich kursów ECDL. Autorka testów ECDL Core dla wersji MS Office 2013 dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Egzaminator ECDL Core, Start, Base, e-Citizen, e-Guardian, IT Security, WebStarter/WebSediting, ECDL Advanced, e-Urzędnik oraz e-Nauczyciel. Kierownik projektu Certyfikatu ECDL WebStarter v.1 dla Polskiego Biura ECDL. Wykonawca strony http://ecdl.wroclaw.pl oraz wykonawca platformy e-learningowej przygotowującej Kursantów do uzyskania imiennego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Posiada własne Mobilne Laboratorium ECDL PL-LAB1520. Cechuje ją pracowitość, sumienność i życzliwość. W łatwy sposób motywuje ludzi do działania. Posiada olbrzymią pasję do nauki i zdobywania wiedzy, jak również ma zamiłowanie do łamigłówek i gier logicznych.
Alicja Jankowska
Mgr Alicja Jankowska – kulturoznawca, doradca zawodowy, trener biznesu (Leszno)
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Doradztwa Zawodowego w Instytucie Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP. Współtwórczyni pierwszego w Wielkopolsce i jednego z pierwszych w Polsce Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie. Menager z pięcioletnim doświadczeniem w obszarze HR zdobytym w międzynarodowych firmach produkcyjnych. Autorka poradnika „Jak skutecznie szukać pracy? Poznaj najlepsze strategie”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu grupowego indywidualnego doradztwa zawodowego. Realizuje warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Od 2010 roku prowadzi szkolenia biznesowe według własnych programów. Pracuje w oparciu o cykl Kolba, bez wykorzystywania rzutnika. Specjalizuje się w następującej tematyce: szeroko rozumiane efektywne komunikowanie się, budowanie zespołu i zarządzanie nim, efektywne motywowanie, ocenianie funkcjonowania pracownika w środowisku pracy, opracowywanie i wdrażanie w organizacji narzędzi wspierających zarządzanie potencjałem pracowników (rekrutacja i selekcja, szkolenia i rozwój, motywowanie, ocenianie). Projekty szkoleniowe i doradcze realizuje na terenie całego kraju. Od 2019r. związana ze środowiskiem szkolnym. Uwzględniając negatywny wpływ Lock downu i nauczania zdalnego na funkcjonowanie nauczycieli i uczniów, opracowuje szyte na miarę warsztaty w obszarze budowania relacji oraz radzenie a sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Zajęcia prowadzi w sposób dynamiczny, maksymalnie angażując uczestników. Stwarza sytuacje do uczenia się poprzez doświadczanie. Wszystkiego, czego się podejmuje, robi z pasją. Realizację obowiązków zawodowych łączy z potrzebą pomagania. Postrzega to jak swoją powinność wobec Tych, dla których los okazał się mniej życzliwy.
Bartosz Chadzyjanidis
Lic. Informatyk Bartosz Chadzyjanidis
Student pierwszego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na kierunku „Informatyka w biznesie”. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, na kierunku „Programista aplikacji w chmurze”. Posiada doświadczenie w roli trenera z zakresu kursów szkoleniowych ECDL. Cechuje się chęcią przekazywania wiedzy, jest wytrwały w tym co robi, doprowadza powierzone mu zadania do samego końca. Jego pasją jest szeroko pojęty świat komputerów.
Małgorzata Randzio
Mgr Małgorzata Randzio (Warszawa)
Magister psychologii i dyplomowany trener umiejętności psychologicznych. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku INTRA. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychoanalitycznym (Szkoła Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej) oraz w trakcie stażu klinicznego w Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych „Drewnica” w Ząbkach. Ma ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy warsztatowej z grupami. Odbiorcami prowadzonych przez nią szkoleń byli między innymi przedsiębiorcy, menagerowie wyższego szczebla, studenci, młodzież licealna, kobiety planujące reaktywizację zawodową. Tworzy i prowadzi szkolenia z szeroko rozumianego zakresu komunikacji (asertywność, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności negocjacyjne, umiejętności mediacyjne), pogłębiania samoświadomości, radzenia sobie ze stresem i gospodarowania własną energią. W pracy z grupami przede wszystkim stara się widzieć indywidualne potrzeby, trudności i możliwości każdego uczestnika. Jej celem podczas warsztatu jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju na ćwiczonym polu, dla każdego uczestnika prowadzonego przez nią szkolenia. Psychologia i psychoanaliza są jej prawdziwą pasją. Poza tym interesuje się architekturą wnętrz i designem.