Start Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Radzenie sobie ze stresen i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Projekt skierowany jest do:

lekarzy i lekarzy dentystów mieszkających lub pracujących w województwie mazowieckim (niezależnie od posiadanej specjalizacji, stopni naukowych), mających zarejestrowaną praktykę lekarską (aktywną) lub zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach lub małych przedsiębiorstwach (na podstawie umowy o pracę).

Osoby zatrudnione w SP ZOZ nie mogą wziąć udziału w projekcie. Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzi, SP ZOZ nie prowadzi działalności gospodarczej, tym samym nie może być uznany za przedsiębiorstwo.

50% miejsc zarezerwowanych jest dla osób po 45 rż.

 

Cel projektu:

Podniesienie/uzupełnienie kompetencji miękkich lekarzy i lekarzy dentystów z terenu województwa mazowieckiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych kursów szkoleniowych. Wartością dodaną realizowanego projektu będzie podniesienie jakości świadczeń medycznych oraz wzrost satysfakcji zawodowej.

Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu kompleksowych szkoleń, adekwatnych do zdiagnozowanych luk kompetencyjnych, monitorowaniu potrzeb szkoleniowych beneficjentów oraz stałej ocenie rezultatów szkoleń.

Ilość godzin: 6h dydaktycznych rozpoczynających się o godz. 9:00 w terminach ogłoszonych na stronie www.nil.org.pl gdzie należy się zapisać.

Prowadząca: mgr Dominika Szymańska, mgr Małgorzata Randzio

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2013 r.

Miejsce szkolenia: Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, ul. Sobieskiego 110

Projekt obejmuje 20 szkoleń

Udział w projekcie jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w 80%, wkład własny 36,53 zł (20% ceny szkolenia przypadającej na jednego uczestnika) można wnieść przelewem lub na miejscu.

 

Serdecznie zapraszam!

© 2021 ECDL This is a free Joomla-Template from funky-visions.de