Start Szkolenia doskonalące EPP e-Urzędnik

EPP e-Urzędnik

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szkolenie przygotowuje do uzyskania Certyfikatu EPP e-Urzędnik (e-Clerk).

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Szkolenie, a zatem i Certyfikat EPP e-Clerk jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną. Zakłada się więc, że przystępując do egzaminu EPP e-Clerk, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu co najmniej e-Citizen, aczkolwiek posiadanie tego certyfikatu nie jest formalnie wymagane. Kandydat przystępując do testu powinien umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

Znajomość zagadnień objętych certyfikatem jest niezbędna albowiem praca w dzisiejszym urzędzie wiąże się nieodłącznie z posiadaniem określonej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem w zakresie wymaganym do pracy z wykorzystaniem komputera. Kandydat znając sprzęt i oprogramowanie będzie zdolny do wykorzystania komputera w codziennej pracy w urzędzie, w szczególności do przetwarzania plików oraz folderów, a także będzie umiał pracować z graficznym interfejsem użytkownika (ikonami i oknami na ekranie komputerowym). W trakcie egzaminu weryfikowane są umiejętności posługiwania się takimi aplikacjami jak ePUAP, CEIDG, BIP, eWokandy, wyszukiwarka orzeczeń NSA, interpretacje organów podatkowych oraz inne serwisy zawierające bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

e-Urzędnik został opracowany przez grono wybitnych ekspertów PTI, specjalistów w dziedzinie certyfikacji umiejętności komputerowych oraz znawców problematyki zastosowania Internetu w administracji publicznej. Projekt certyfikatu powstał w konsultacji z urzędnikami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Na stronie internetowej Akademii ePK – portalu e-szkoleń skierowanych do pracowników administracji, obywateli i przedsiębiorców, powstałej z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, można znaleźć darmowy e-learning, przygotowujący do zdawania egzaminu na certyfikat e-Urzędnik.

Jeśli kandydat zdał egzamin EPP e-Urzędnik a legitymuje się także certyfikatem (lub ma zdane egzaminy, wymagane dla tego certyfikatu):

ECDL START/ECDL BASE – otrzymuje certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik+,

ECDL CORE/ECDL STANDARD lub ECDL EKSPERT – otrzymuje certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik++.

Trwają prace nad stworzeniem certyfikatu EPP e-Urzędnik Zaawansowany.

Mimo odbycia wielu szkoleń, pamiętaj że Internet jest źródłem wiedzy ciągle uaktualnianym. Sprawdzaj swoją wiedzę abyś nie popełnił błędu.

© 2021 ECDL This is a free Joomla-Template from funky-visions.de