Drukuj

Wymagany zakres wiedzy:
- biegła obsługa systemu operacyjnego Windows
- podstawowa wiedza z modułów ECDL Base (podstawowego) obejmującego moduły pokrywające się z tematem szkolenia zaawansowanego oraz moduły S1 i S2.

Tematyka szkolenia:

A1 - Przetwarzanie tekstów (poziom zaawansowany)
A2 - Arkusze kalkulacyjne (poziom zaawansowany)
A3 - Bazy danych (poziom zaawansowany)
A4 - Grafika menadżerska i prezentacyjna (poziom zaawansowany)

Szczegółowy zakres szkolenia znajduje się w Syllabusie ECDL Advanced z wybranego modułu, który znajdziesz w zakładce Syllabusy.

Ilość godzin:


Moduł Ilość godzin
A1 - Przetwarzanie tekstów 16
A2 - Arkusze kalkulacyjne 18
A3 - Bazy danych 16
A4 - Grafika menadżerska i prezentacyjna 12

 

Cena zawiera:

Ilość miejsc ograniczona!